Procedura aktywacji konta dostępu do
Internetowej Obsługi Kontrahenta
ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

   

  1. Kontrahent ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. wypełnia wniosek dostępny:
  2. Wypełnienie wniosku równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Internetowej Obsługi Kontrahenta ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego z o. o.
  3. Wypełnienie formularza online:
   • Powoduje wysłanie na podany we wniosku adres e-mail Kontrahenta wiadomości potwierdzającej dostarczenie formularza drogą elektroniczną do ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
   • Jeżeli spełnione są wszystkie wymagania dotyczące aktywacji konta, Kontrahent otrzymuje informację zwrotną na adres e-mail o założeniu i aktywacji konta.
   • Kontrahent odbiera dokument z pierwotnym hasłem dostępu osobiście
    w siedzibie ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego z o. o. Bytom ul. Kolejowa 2a w Biurze Obsługi Klienta - pokój 003 (niski parter obok kas) za okazaniem dowodu tożsamości. Odbiór dokumentu potwierdza własnoręcznym podpisem. Dokument można odebrać w godzinach pracy Spółki tj. poniedziałek 7-17, wtorek-czwartek 7-15, oraz piątek 7-13.
  4. Wypełnienie wniosku o utworzenie konta w serwisie IOK w formie papierowej:
   • Czytelnie wypełniony wniosek oraz podpisaną klauzulę informacyjną
    o przetwarzaniu danych należy dostarczyć:
    • osobiście, w siedzibie przy ul. Kolejowej 2A, w Biurze Obsługi Klienta lub Administracjach: Nr 1, Nr 2.
    • pocztą tradycyjną na adres siedziby,
    • pocztą elektroniczną – e-mail, na adres iok@zbm-tbs.pl pod warunkiem załączenia skanu lub zdjęcia wniosku oraz klauzuli w jakości umożliwiającej      jednoznaczne i czytelne zidentyfikowanie treści i podpisu wnioskującego.
   • Kontrahent otrzymuje dokument z pierwotnym hasłem dostępu na adres e-mail wskazany we wniosku lub odbiera dokument osobiście w siedzibie ZBM – Towarzystwa Budownictwa Społecznego  z o. o. Bytom ul. Kolejowa 2a
    w Biurze Obsługi Klienta - pokój 003 (niski parter obok kas) za okazaniem dowodu tożsamości. Odbiór dokumentu potwierdza własnoręcznym podpisem. Dokument można odebrać w godzinach pracy Spółki tj. poniedziałek 7-17, wtorek-czwartek 7-15, oraz piątek 7-13.
  5. Po zalogowaniu się do serwisu Kontrahent zobowiązany jest do zmiany hasła pierwotnego, nadanego przez ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o. o., na własne. Hasło musi mieć długość 8 – 12 znaków, zawierać małe i duże litery oraz cyfry.
  6. Dokument z hasłem pierwotnym należy zachować. Będzie on wykorzystany w przypadku zgubienia/zapomnienia hasła użytkownika bądź w przypadku blokady konta Internetowej Obsługi Kontrahenta.

  Załączniki


  Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
  Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
  Regionalna Izba Gospodarcza
  Śląska Izba Budownictwa
  Śląska Izba Budownictwa