Instrukcja

Internetowa Obsługa Kontrahenta ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.

Instrukcja zawiera:
1. Pierwsze logowanie do serwisu, zmiana hasła
2. Sprawdzenie kartoteki finansowej w Internetowej obsłudze kontrahenta
3. Dane kontaktowe (nowość)
4. Odczyty liczników, zgłoszenie odczytu licznika
5. Zgłoszenie awarii/usterki
6. Często zadawane pytania

 1. Pierwsze logowanie do serwisu, zmiana hasła

  Podczas pierwszego logowania do serwisu należy skorzystać z Identyfikatora użytkownika oraz hasła odebranego wcześniej osobiście z siedziby Spółki.

  Kliknij w obrazek, aby przejść do logowania

  Przy pierwszym logowaniu do serwisu należy zmienić hasło utworzone przez ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. na własne.

  Porady, jak wymyślić/utworzyć dobre, bezpieczne hasło:

  • Użyj co najmniej 8 znaków,
  • Użyj kombinacji co najmniej dwóch małych lub wielkich liter (a-z lub A-Z), cyfr (0-9) i znaków specjalnych (? _ ! @ #) (np. FanKomedii#8, $uperman1963),
  • Nie używaj swojego adresu e-mail jako hasła,
  • Nie używaj pojedynczych wyrazów, które można znaleźć w słowniku (np. gospodarka),
  • Nie używaj informacji osobistych łatwych do ustalenia lub odgadnięcia przez innych (np. imię i nazwisko, numer telefonu, data urodzenia),
  • Nie używaj prostych haseł takich jak 12345678 lub ABCDEFGH,
  • Nie udostępniaj swojego hasła innym oraz unikaj używania tego samego hasła dla różnych kont internetowych. 

                   Nowo utworzone hasło należy zapamiętać.

UWAGA !
Trzykrotne błędne wpisanie hasła bądź identyfikatora użytkownika powoduje ZABLOKOWANIE KONTA na 12 godzin.


W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne, nieupoważnione osoby, zagubieniu hasła i wypadków losowych użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dział Obsługi Spółki mieszczącego się w budynku dyrekcji ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. w Bytomiu ul. Kolejowa 2a osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 39 55 344. Zgłoszeń można dokonywać w dni robocze tj. poniedziałek 7-17, wtorek-czwartek 7-15, oraz piątek 7–13. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konto internetowej obsługi kontrahenta zostanie niezwłocznie zablokowane. W celu nadania nowego identyfikatora oraz hasła należy zgłosić się osobiście do Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o.

 1. Sprawdzenie kartoteki finansowej w Internetowej obsłudze kontrahenta (IOK)

  Kartoteka finansowa odzwierciedla wszystkie zdarzenia księgowe, jakie miały miejsce w danym dniu/ miesiącu/ roku kalendarzowym na danym rozrachunku. Kartoteka zawiera pięć kolumn: miesiąc, naliczenie, korekty, wpłaty oraz saldo.Dodatkowo prezentowane są właściwości danego lokalu oraz właściwości umowy (piętro, powierzchnia grzewcza, powierzchnia użytkowa itp.).

  Aby sprawdzić własną kartotekę finansową należy na stronie głównej wejść (kliknąć) w:

  lub w przypadku lokalu własnościowego:  Każdą z niżej wymienionych pozycji można rozwinąć i przejść do szczegółowych informacji na jej temat.


  Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż wpłaty dokonywane poza kasą Spółki oraz kasami w Administracji, widoczne będą na Państwa
  rozrachunku finansowym dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty przez pracownika ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. Ponadto wpłaty funduszu remontowego dokonywane na rachunek bankowy będą widoczne w ostatnim dniu danego miesiąca, z uwagi na specyfikę konta oszczędnościowego.


 2.  Dane kontaktowe  W tym miejscu widoczne są Państwa dane kontaktowe. Powyższe dane służą ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. do ewentualnego kontaktu z Państwem. W przypadku zmiany numeru telefonu stacjonarnego, komórkowego bądź adresu e-mail, bardzo prosimy o zaktualizowanie powyższych danych w zakładce Dane kontaktowe poprzez kliknięcie w pole zmień dane.


 3.  Odczyty liczników, zgłoszenie odczytu licznika  Z tego miejsca można zgłosić odczyt licznika, aby to zrobić należy kliknąć w napis: Zgłoś odczyt licznika.


  Nowy odczyt dokonany przez IOK otrzymuje status: OCZEKUJĄCY NA AKCEPTACJĘ.
  W momencie akceptacji zgłoszenia przez pracownika ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. status operacji automatycznie zostanie zmieniony na zaakceptowany. Do momentu akceptacji nowego stanu licznika przez ZBM Sp. z o.o. możliwe jest edytowanie lub usunięcie zgłoszonego wcześniej odczytu. Odczyt licznika można maksymalnie zgłaszać raz w miesiącu.

 4. Zgłoszenie awarii/usterki  Nowe zgłoszenie awarii/usterki dokonane przez IOK otrzymuje status: NIE ZAAKACEPTOWANE.
  W momencie akceptacji bądź odrzucenia zgłoszenia przez pracownika ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. status operacji automatycznie zostanie zmieniony na zaakceptowany lub odrzucony. Informacja o obecnym statusie zgłoszenia dostępna jest w zakładce Zgłoszenie awarii/usterki.

 5. Często zadawane pytania

  - Czy moje dane personalne przesyłane za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.zbm-tbs.pl są bezpieczne oraz czy połączenie z serwisem Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK) również jest bezpieczne ?

W celu podniesienia bezpieczeństwa naszych klientów podczas rejestracji oraz korzystania z Internetowej Obsługi Kontrahenta, zastosowaliśmy tzw. certyfikat cyfrowy.
Taki certyfikat to cyfrowy odpowiednik dowodu tożsamości. Pozwala udowodnić systemom informatycznym lub serwisom internetowym prawo dostępu do określonych zasobów. Dzięki temu możliwa jest pełna ochrona przesyłanych przez Internet danych. Całe połączenie pomiędzy Państwa komputerem a naszym serwerem odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego protokołu HTTPS (szyfrowanie SSL). 

          Przykład poprawnego połączenia szyfrowanego:
        

- Dokonałam(em) rejestracji, a mimo tego od kilku dni nie dostałam(em) żadnej odpowiedzi od ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. o możliwości odbioru identyfikatora oraz hasła do logowania się w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK).

Założenie konta IOK zazwyczaj następuje tego samego dnia, w którym zostało dokonane zgłoszenie (rejestracja), chyba że zgłoszenie (rejestracja) zostało dokonane w dzień wolny od pracy wtedy konto zostaje założone w najbliższym dniu roboczym. Po założeniu konta przez pracownika ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. kontrahent otrzymuje zwrotnego e-maila z adresu iok@zbm.bytom.pl o możliwości odbioru identyfikatora oraz hasła. Jeżeli w ciągu kilku dni roboczych od dokonania rejestracji nie otrzymali Państwo żadnego zwrotnego e-maila prosimy o sprawdzenie w skrzynce pocztowej pozycji SPAM. Jeżeli w pozycji SPAM również nie ma żadnej informacji o możliwości odbioru identyfikatora oraz hasła prosimy o kontakt:
e-mail. iok@zbm.bytom.pl lub tel. 32 39 55 344

- Kto może udzielić Mi wyjaśnień w sprawie Mojej kartoteki finansowej ? 

W przypadku niejasności na Państwa rozrachunku finansowym prosimy o kontakt z Opiekunem Państwa rejonu. Lista Opiekunów rejonu wraz z numerami telefonów dostępna jest pod adresem:  http://www.zbm.bytom.pl/nieruchomosci.html

Opr. Grzegorz Kwaśniewski
  Wersja z dnia 13.04.2012r
.

 

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa