Aktualności

17 maja 2023

Fundusze Europejskie

 Szanowni Państwo,

                ZBM-TBS   Sp.   z o. o.  działając   jako   zarządca    wspólnot   mieszkaniowych,   w   oparciu o   zdobyte    doświadczenie   z   poprzednich   lat   przy   realizacji    projektów   dofinansowanych z Funduszy Europejskich z zakresu rewitalizacji  (w ramach której zrealizowane zostały roboty termoizolacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu) oraz gospodarki odpadami (zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi), przygotowuje się do wzięcia udziału w kolejnych projektach w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, umożliwiającej pozyskanie z budżetu Komisji Europejskiej środków dla wspólnot mieszkaniowych , które będą przeznaczone, między innymi, na poprawę infrastruktury mieszkaniowej w regionie.

1 2 3 4 5 »

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa