Bytomski Telefon Seniora

W ramach projektu Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu "Let us be active!" od 7 września 2020 r. został uruchomiony Bytomski Telefon Seniora im. Ewy Tyburczyk.

 Telefon czynny pod numerem (32) 784 78 48

od poniedziałku do środy w godzinach 10:00 – 14:00

 Bytomski Telefon Seniora to narzędzie służące bytomskim seniorom do kontaktu z innymi osobami z ich środowiska w różnych sytuacjach wymagających wsparcia i pomocy.

 W załączniku plakat dotyczący w/w przedsięwzięcia.

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa