PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.  w obecnym kształcie działa od 30 kwietnia 2020  i powstała w wyniku przejęcia Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o, by tworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców.  

Działalność Zakładu Budynków Miejskich i Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bytomiu w pokrewnych obszarach stało u podstaw ich połączenia, które umożliwiło świadczenie usług w sposób kompleksowy i zintegrowany. Niewątpliwie wzrósł standard świadczonych usług i różnorodność oferty. Nie ulega wątpliwości, że jedność organizacyjna zakładów w sposób bezpośredni podniosła jakość i komfort korzystania z naszych usług dla mieszkańców miasta.

galeria

HISTORIA

Zakład Budynków Miejskich to spółka, która od 11 sierpnia 1999 roku zajmowała się zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych położonych na terenie Bytomia. Historia jego powstania sięga jednak aż 1945 roku, a za moment pełnego rozkwitu przedsiębiorstwa uznaje się przyłączenie w 1952 roku Szombierek, Miechowic, Bobrka i Łagiewnik do granic miasta, a także przejęcie w tym czasie budynków poniemieckich. Specjaliści branżowi przez kilkadziesiąt lat odrestaurowali setki lokali w Bytomiu, co dało szansę na poprawę warunków życia tysiącom jego mieszkańców. 

75 letnia historia od dnia powstania przedsiębiorstwa stanowi świadectwo jego wiarygodności i rzetelnego funkcjonowania, któremu warto zaufać.

Za budownictwo społeczne i czynszowe oraz zarząd budynkami w Bytomiu od 2007 roku odpowiadało także Towarzystwo Budownictwa Społecznego, powołane przez Radę Miejską. Oprócz działalności deweloperskiej spółka TBS Bytom Sp. z o. o zajmowała się budową budynków mieszkalnych od podstaw oraz ich remontowaniem i modernizacją. Doświadczenie w zakresie architektonicznym i budowlanym TBS Bytom stało się uzasadnieniem dla zacieśnienia współpracy i rozwoju obu spółek jako jednego organizmu.

Dzięki połączeniu jeszcze lepiej chcemy świadczyć usługi i tworzyć przyjazne przestrzenie. Łączymy wiedzę i doświadczenie z innowacyjnością i rozwojem, by zapewnić najwyższe standardy i codziennie się  rozwijać.

Łączą nas pokolenia, doświadczenie i kreatywność.

TO. musi się udać!

Historia ZBM

W pierwszych dniach lutego 1945 roku zarządzeniem wojewody katowickiego została powołana instytucja  pod  nazwą  „Tymczasowy Zarząd Nieruchomości Miejskich” w celu zarządzania i administrowania budynkami miejskimi i innymi nieruchomościami. Rok później powstał "Zarząd Nieruchomości Miejskich". 13 administracji zorganizowanych na terenie miasta zarządzało 2019 budynkami oraz 40 placami składowymi.

Po pięciu latach działalności Prezydent Rzeczypospolitej Ludowej podpisał dekret o powołaniu przedsiębiorstw państwowych, na podstawie którego podjęto uchwałę powołującą przedsiębiorstwo państwowe posiadające osobowość prawną o nazwie „Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych”.

Początki były trudne, większość budynków było zdewastowanych, tylko 30 % budynków było zarządzanych przez MZBM, aż 70% budynków stanowiła własność prywatną oraz własność kopalń, hut i PKP. Środki finansowe na remonty i odbudowę były bardzo skromne, ponieważ pochodziły z budżetu państwa.

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa rozpoczął się po przyłączeniu do Bytomia dzielnic: Szombierki, Miechowice, Bobrek, Łagiewniki oraz przejęciem budynków stanowiących własność tych gmin i budynków poniemieckich. W 1952 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych administrował już 2644 budynkami.

Dalszy rozwój nastąpił po 1960 roku, po wejściu w życie "Ustawy o gospodarce lokalowej", na podstawie której zwiększono opłaty lokalowe, a tym samym wzrosły dochody przedsiębiorstwa umożliwiające inwestycje w remonty i renowacje budynków. Wzrastające potrzeby w zakresie remontów budynków dyktowały rozwój własnych ekip remontowych.

MZBM utworzył zakład, w którym rozpoczęły działalność branżowe zespoły, m.in.: elektrycy, instalatorzy wodno-kanalizacyjni, dekarze, malarze murarze i zduni. W latach  80-tych i 90-tych  na skutek  przemian  polityczno – gospodarczych  w  kraju, również w Zakładzie nastąpiło wiele zmian, które w efekcie doprowadziły do powstania Zakładu Budynków Miejskich Spółka z o.o.

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników – działa w oparciu o Akt Założycielski Spółki i Kodeks spółek handlowych.

Rada Nadzorcza – sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, działa w oparciu o Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, Akt Założycielski Spółki i Kodeks spółek handlowych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Michałowski
Członek Rady Nadzorczej Maria Materla
Członek Rady Nadzorczej Michał Misiaszek

Zarząd Spółki – działa w oparciu o Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej, Akt Założycielski Spółki i Kodeks spółek handlowych.

Prezes Zarządu Andrzej Maciak
Członek Zarządu Sławomir Kamiński

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa