Witamy na stronie ZBM-TBS Bytom

Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, co daje komfort i bezpieczeństwo właścicielom.

Dzięki profesjonalnej kadrze prowadzi kompleksową obsługę wspólnot, między innymi w zakresie księgowości, obsługi prawnej oraz technicznej. Dysponuje Pogotowiem Awaryjnym świadczącym usługi w zakresie całodobowego usuwania zgłoszonych przez mieszkańców usterek.

Zadaniem Spółki jest również budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, remontowanie i modernizacja budynków mieszkalnych, działalność deweloperska.

Internetowa obsługa
kontrahenta

Siedem dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę

Pogotowie
awaryjne

32 281 88 00

Aktualności

28 października 2021

Przerwa techniczna

W dniu 29.10.2021 w godzinach 13.00 - 16.00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do usługi Internetowej Obsługi Kontrahenta.

Prowadzona będzie konserwacja systemu. 

22 września 2021

Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza

Zapraszamy do zapoznania się z
ogłoszonym powtórnym postępowaniem prowadzonym z zachowaniem
zasady konkurencyjności
poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
na realizację
robót budowlanych w ramach projektu pn.
Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza”.

Galeria


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa