Witamy na stronie ZBM-TBS Bytom

Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, co daje komfort i bezpieczeństwo właścicielom.

Dzięki profesjonalnej kadrze prowadzi kompleksową obsługę wspólnot, między innymi w zakresie księgowości, obsługi prawnej oraz technicznej. Dysponuje Pogotowiem Awaryjnym świadczącym usługi w zakresie całodobowego usuwania zgłoszonych przez mieszkańców usterek.

Zadaniem Spółki jest również budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, remontowanie i modernizacja budynków mieszkalnych, działalność deweloperska.

Internetowa obsługa
kontrahenta

Siedem dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę

Pogotowie
awaryjne

32 281 88 00

Aktualności

8 sierpnia 2022

GPR – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert do postępowania prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo   Zamówień    Publicznych  na  realizację  robót budowlanych obejmujących zagospodarowanie terenów przynależnych do Wspólnot Mieszkaniowych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”.

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w zakładce „Projekty”„Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”   ➜  Do pobrania”.

Galeria


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa