Projekty Rewitalizacyjne ZBM-TBS Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z postępowaniem na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
oraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w ramach :

Projektu pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – kwartał ulic : Głęboka, Katowicka, Matejki.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie internetowej Lidera Projektu : www.zbm.bytom.pl

Podstrona projektu – zakładka „Projekty” na stronie internetowej Lidera → Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka, Katowicka, Matejki

Uwaga: W najbliższym czasie dotychczasowy adres strony internetowej Lidera ulegnie zmianie.
Na nowy adres nastąpi automatyczne przekierowanie z dotychczasowego adresu.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa