Gminny Program Rewitalizacyjny

Stan realizacji projektów na dzień 15.06.2022 r.

1. REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 - ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA ZGORZELEC (ETAP II)


Zaawansowanie finansowe dotyczące robót budowlanych na koniec listopada 2021 r. wynosiło niespełna 4% całkowitego zakresu projektu i w związku z powyższym podjęto decyzję o podpisaniu Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą robót Konsorcjum OLTERM -POLTERM Sp. z o. o.
W dniu 20.06.2022 r. zorganizowano spotkanie nowego Wykonawcy, wyłonionego w połowie maja 2022 r. w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności,
oraz Inżyniera kontraktu z mieszkańcami, podczas którego przekazano Wykonawcy plac budowy
wraz z pełną dokumentacją.
Przygotowywane są również zgłoszenia do WKZ i PINB informujące o rozpoczęciu prac, dokumentacja do otworzenia postępowania na zagospodarowanie terenu.
Poza projektem przygotowywane są prace związane z udostępnieniem wszystkim mieszkańcom sieci internetowej, przygotowywane są projekty podłączenia dwóch budynków do sieci gazowej oraz trwają przygotowania do zmiany systemu podłączenia sieci energetycznej do budynków co umożliwi likwidację linii napowietrznych.

2. REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - KWARTAŁ ULIC: GŁĘBOKA, MATEJKI, KATOWICKA

Zakończone zostały prace rozbiórkowe oficyny przy ul. Katowickiej 32. Zostały wykonane przemurowania pękniętych ścian tylnej strony budynku głównego oraz naprawy balkonów w lewej części budynku. Kończone są prace związane z odnowieniem elewacji frontowych od strony Katowickiej.
Po zakończeniu odnowienia elewacji frontowej, Wykonawca przystąpi na naprawy balkonów w prawej części budynku (patrząc od strony podwórka), ocieplenia tylnej elewacji, a następnie zagospodaruje teren wspólnoty, w tym część po wyburzeniu.
W kwartale budynków Matejki 31, 33, 35, 37, 41, Katowicka 61 i Głęboka 1, 3, 5a zakończono prace związane z ociepleniem elewacji budynków od strony podwórza.
Rozpoczęto roboty związane z izolacją pionową budynków od strony podwórza oraz odnowieniem cokołów budynków.
Od strony Matejki na wszystkich budynkach został położony tynk ciepłochronny.
Na ulicy Głębokiej trwają prace związane z kładzeniem tynku ciepłochronnego.
Przygotowywane są prace związane z tynkiem ciepłochronnym na ul. Katowickiej 61.
Przy realizacji izolacji pionowej będą robione próbne wykopy aby ocenić stan techniczny sieci kanalizacyjnej i deszczowej oraz sposobu podłączenia rynien i odpływów z poszczególnych budynków.
Wystosowano do wszystkich Zarządców i właścicieli pismo z potrzebą partycypacji przy naprawie poszczególnych sieci.
Po zakończeniu prac związanych z izolacją fundamentów, odnowieniem cokołów ruszą prace związane z zagospodarowaniem terenu.

3. REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - OKOLICE ULICY DWORCOWEJ I RYNKU

Trwają prace związane z remontem ulicy Dworcowej. Zakończono prace związane wymianą instalacji wodociągowej oraz sieciami teletechnicznymi.
Trwają roboty związane z sieciami energetycznymi, w tym przyłącza do budynków, które złożyły akces.
Od strony dworca PKP układana jest końcowa warstwa kostki granitowej.
Trwają roboty związane z remontem ul. Zaułek- częściowo zdemontowano zabytkową nawierzchnię.
Od strony Rynku realizowana jest podbudowa pod nowe zagospodarowanie.
Budynki:
Dworcowa 2 – pozostają do zrealizowania drobne poprawki i zagospodarowanie działki.
Dworcowa 9 – zakończono większość prac, trwają roboty związane z układaniem kostki wewnątrz podwórka.
Dworcowa 14 – zakończone są prace związane z odnowieniem elewacji frontowej.
Dworcowa 18 – trwają roboty od tyłu budynku, ocieplono II część oficyny oraz tył budynku głównego. Elewacja I części oficyny została odnowiona. Kończone są roboty związane z remontem dachu. Pozostaje do zrobienia izolacja pionowa od podwórka, wykończenie cokołów, tynk końcowy na tylnej ścianie budynku głównego oraz odnowienie elewacji frontowej.
Dworcowa 21- zakończono roboty związane z odnowieniem elewacji frontowej.
Dworcowa 29 – kończone są prace związane z elewacją frontową. Wspólnota podjęła decyzję o dużym zakresie robót dodatkowych (remont balkonów).
Dworcowa 31- zakończone są roboty przy elewacji frontowej. Kończone są roboty związane z ociepleniem elewacji tylnych. Pozostaje do wykonania odnowienie wjazdu na podwórko.
Dworcowa 30, 32 – trwają roboty związane z usuwaniem tynków na elewacjach frontowych oraz ociepleniem elewacji tylnych,
Jagiellońska 16 – prace ociepleniowe tylnej elewacji zostały zakończone, kończone są roboty związane z izolacją pionową. Do realizacji pozostały roboty rewitalizacyjne na frontowej elewacji.
Szymanowskiego 2 - elewacje frontowe zostały ocieplone i odnowione. Pozostaje do wykonania pokrycie wierzchnią warstwą elewacji tylnej, położenie płytek na parterze oraz zagospodarowanie terenu.
Rycerska 1- trwają prace wyburzeniowe wewnątrz budynku wraz z odbudowywaniem poszczególnych stropów oraz ścianek działowych.

Dla budynków ujętych w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków (Dworcowa 14, 22 oraz Rycerska 1) odbywają się spotkania z udziałem inspektora WKZ celem ustalenia sposobu realizacji zaleceń konserwatorskich.

4. REWITALIZACJA PODOBSZARU 13 W BYTOMIU - OKOLICE ULICY MICKIEWICZA

Budynki:
Mickiewicza 5 – zakończone są roboty związane z remontem części wspólnych wewnątrz budynku,
Mickiewicza 10 – zakończono remont części wspólnych w budynku oficyny, rozpoczęto prace związane z odnowieniem elewacji frontowej,
Mickiewicza 11/Orląt Lwowskich 7- rozpoczęte ocieplanie tylnej elewacji musiano przerwać z uwagi na zlecone roboty dodatkowe związane z naprawą balkonów. Trwają roboty związane z odnowieniem elewacji frontowej.
Mickiewicza 12 – wykonane zostało ocieplenie oficyny budynku, trwają prace związane z izolacją pionową,
Mickiewicza 16 – rozpoczęcie robót zaplanowano na lipiec.
Mickiewicza 18/Orląt Lwowskich 5a – trwają prace związane z odnowieniem elewacji frontowych.
Mickiewicza 19 – zakończono roboty planowane w ramach projektu
Mickiewicza 21, 23 – do wykonania pozostały drobne prace uzupełniające. |
Powstańców Śląskich 5/ Mickiewicza 38 – wykonano ocieplenia budynku od strony podwórza, wykonano roboty dodatkowe (przemurowania kominów).
Zakończono roboty związane z odnowieniem elewacji od strony Mickiewicza. Trwają prace związane z odnowieniem elewacji od strony Powstańców Śląskich.

Bytom, 22.06.2022 r.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa