GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Trwają intensywne prace budowlane prowadzone przez ZBM-TBS Sp. z o.o.

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Roboty prowadzone są zgodnie z Harmonogramem.

Trwają intensywne prace budowlane prowadzone przez ZBM-TBS Sp. z o.o.

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Roboty prowadzone są zgodnie z Harmonogramem.

Realizowane są cztery projekty:

1. REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 - ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA ZGORZELEC (ETAP II)

2. REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - KWARTAŁ ULIC: GŁĘBOKA, MATEJKI, KATOWICKA

3. REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - OKOLICE ULICY DWORCOWEJ I RYNKU

4. REWITALIZACJA PODOBSZARU 13 W BYTOMIU - OKOLICE ULICY

MICKIEWICZA

Szczegółowe informacje o stanie realizacji robót znajdują się w zakładce „Projekty”.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa