Aktualności

14 marca 2022

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Trwają intensywne prace budowlane prowadzone przez ZBM-TBS Sp. z o.o.

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Roboty prowadzone są zgodnie z Harmonogramem.

28 lutego 2022

Informacja dotycząca zasad obsługi klientów

Uprzejmie informujemy Naszych klientów, że od 01.03.2022 r. znosimy część obostrzeń związanych z COVID-19. Obsługa klientów wraca do "starego zwyczaju" tzn. odbywać się będzie we właściwych biurach Spółki w zależności od rodzaju załatwianej sprawy. Podczas wizyty należy zachować standard sanitarny w postaci maseczki zasłaniającej usta i nos, oraz zdezynfekować ręce po wejściu przy dozowniku płynu.

3 lutego 2022

Ogłoszenie

Ogłoszenie o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 p.u. lokalu użytkowego usytuowanego  w Bytomiu przy ul. Szymały 122A

« 1 2 3 4 »

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa