ZALECENIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komendant PSP w Bytomiu przypomina wszystkim mieszkańcom o zakazie przechowywania w przestrzeni korytarzy piwnicznych, strychów oraz dróg komunikacji służącej ewakuacji, jakichkolwiek materiałów palnych i innych elementów zawężających szerokość drogi. W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców o przestrzeganie przepisów Rozporządzenia MSWiA z dn. 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Brak realizacji powyższych zaleceń może skutkować nawet karami finansowymi w postaci mandatów nakładanych na Wspólnoty Mieszkaniowe przez Straż Pożarną.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa