Aktualne stawki wody i wywozu śmieci

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I KANALIZACJĘ OD 01 GRUDNIA 2021 ROKU

Decyzją nr GL.RZT.70.29.2020 z dnia 02 listopada 2020 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom na okres 3 lat.
Zgodnie z powyższym informujemy, że zatwierdzone taryfy obowiązujące od  dnia 04 grudnia 2022 roku kształtują się następująco:

CENA ZA DOSTARCZANĄ WODĘ  6,33 zł/m3 brutto
CENA ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  9,62 zł/m3 brutto
RAZEM WODA I KANALIZACJA 15,95 zł/m3 brutto

STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr LXV/849/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2022 roku, obowiązują następujące  stawki  za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  •  jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 30,00 zł / miesiąc
  •  jeżeli odpady komunalne odbierane są bez segregacji, 60,00 zł. / miesiąc

Załączniki

  • pobierz plik > Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty.pdf
  • pobierz plik > Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Bytom 2021 - 2023.pdf
  • pobierz plik > Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa