Aktualne stawki wody i wywozu śmieci

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I KANALIZACJĘ OD 01 STYCZNIA 2021 ROKU

Decyzją nr GL.RZT.70.29.2020 z dnia 02 listopada 2020 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom na okres 3 lat.
Zgodnie z powyższym informujemy, że zatwierdzone taryfy obowiązujące od  dnia 01 stycznia 2021 roku kształtują się następująco:

CENA ZA DOSTARCZANĄ WODĘ  6,03 zł/m3 brutto
CENA ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  9,16 zł/m3 brutto
RAZEM WODA I KANALIZACJA 15,19 zł/m3 brutto

STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/506/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 roku, obowiązują następujące  stawki  za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  •  jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 24,50 zł / miesiąc
  •  jeżeli odpady komunalne odbierane są bez segregacji, 49,00 zł. / miesiąc

Załączniki

  • pobierz plik > Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty.pdf
  • pobierz plik > Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Bytom 2021 - 2023.pdf
  • pobierz plik > Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa