Przetargi ZBM

Ważny od 16 października 2023 do 31 grudnia 2025

Zakup i dostawa materiałów biurowych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2021 r. poz. 1129), ZBM-TBS Sp. z o.o. ogłasza postępowanie, którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych na rok 2024. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem zamówień  których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych.
Termin składania ofert : do 26.10.2023r. do godz. 9:00 w pokoju 309. Otwarcie ofert 26.10.2023r. o godz. 9:15 w pokoju nr 208, I p. ul. Kolejowa 2a, Bytom.

1 2 »
1 2 »

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa