Otwarty konkurs ofert

ZARZĄD  ZBM-TBS Sp. z o. o.  ogłasza otwarty konkurs ofert

na organizowanie zadań z zakresu aktywności lokalnej przy wykorzystaniu wyremontowanej Świetlicy Środowiskowej w ramach projektu „Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza”.

Kliknij w link poniżej aby poznać więcej szczegółów :

- Warunki konkursu
- Załącznik nr 1 w wersji PDF
- Załącznik nr 1 w wersji DOC


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa