Złoty Laur

Dnia 18 stycznia 2014r. w Zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca odbyła się kolejna edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji wręczanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Wyróżnienie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: menadżer, lider społeczno – gospdarczy otrzymał Prezes Zarządu ZBM Sp. z o.o. w Bytomiu, Pan Artur Komor. Wyróżnienie w tej kategorii jest wręczane za:

  • tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy – pracodawcy;
  • umiejętność dostosowania działań firmy do warunków gospodarki rynkowej;
  • działania na rzecz integracji środowiska;
  • tworzenie nowych miejsc pracy;
  • twórcze współdziałanie z samorządem terytorialnym i gospodarczym.

galeria


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa