Zmiana adresu Filii nr 1

Informujemy, że od 04.04.2022 Administracja nr 2 Filia nr 1 została przeniesiona z ul. Głowackiego 2 na ul. Głowackiego 6b, Bytom-Łagiewniki. Telefony oraz adresy mailowe pozostają bez zmian. 


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa