ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Bytomiu  uprzejmie informuje, iż nasza firma będzie organizatorem szkolenia zamkniętego z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. Przedmiotowe szkolenie adresowane  jest przede wszystkim  dla  Spółek gminnych, Jednostek budżetowych. Szkolenie prowadzone będzie przez eksperta z zakresu Prawa Zamówień  Publicznych : Prozam Piotr Pieprzyca

Program szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:

 1. Szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem nakazów i zakazów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. Sumowanie zamówień,
  a) prace projektowe,
  b) roboty budowlane,
 3. Plan zamówień, a plan postępowań,
 4. Treść regulaminów do 30 000 Euro i ich stosowanie,
 5. Zamówienia Unijne,
 6. Kary umowne,
 7. Wyłączenia stosowania ustawy (Specjalne strefy rewitalizacji),
 8. Zmiany w ustawie od 2021, w tym: 
  a) tryb podstawowy,
  b) sposób prowadzenia postępowań elektronicznych,
  c) nowe wymogi opisu przedmiotu zamówienia,
  d) zmiany w zakresie umów.

 

Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Termin szkolenia:     w dniach 1 - 2.10.2020 r. w godzinach    od 9:00 do 15:00

Miejsce  szkolenia:   Bytom,   Sala Sesyjna Urzędu Miasta.

Zgłoszenia osób zainteresowanych wzięciem udziału w przedstawionym szkoleniu należy przesłać w formie elektronicznej wg załączonego formularza na adres: mbiernackatomczak@zbm-tbs.pl w terminie do dnia 20 września 2020 r.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 32/395 54 63

W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli z danej  Firmy (decyduje kolejność zgłoszeń).

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa