Informacja dotycząca godzin pracy Spółki

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 stycznia, ZBM-TBS Sp. z o.o.  będzie nieczynny.

Powyższa zmiana czasu pracy Spółki we wskazanym dniu, wynika bezpośrednio z kodeksu pracy i związana jest ze świętami ustawowo wolnymi, wypadającymi w soboty (art.130 § 2 Kodeksu pracy).


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa