Wolne lokale użytkowe Maj 2021

Szczegółowe informacje można otrzymać w ZBM-TBS Spółka z o.o. w Bytomiu przy ul. Kolejowa 2A bądź pobrać ze strony: www.tbsbytom.pl (zakładka: „dokumenty do pobrania”); tel. 669-492-255. Termin składania wniosków upływa w dniu 24 MAJ 2021

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa