Wolne lokale mieszkalne i użytkowe Sierpień 2021

OGŁOSZENIE SIERPIEŃ 2021r.

WOLNE LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

Szczegółowe informacje można otrzymać w ZBM-TBS Spółka z o.o. w Bytomiu przy ul. Kolejowa 2A bądź pobrać ze strony: www.zbm-tbs.pl (zakładka: „do pobrania”);. Termin składania wniosków upływa w dniu 23 SIERPNIA 2021r.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dział Budownictwa Społecznego 

 (32) 395 54 18
 661 342 255
 669 492 255"

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa