Wolne lokale mieszkalne i użytkowe Lipiec 2021

"OFERUJEMY NAJEM NASTĘPUJĄCYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

wymagane dokumenty:                                                                                                  

Szczegółowe informacje można otrzymać w ZBM-TBS Spółka z o.o. w Bytomiu przy ul. Kolejowa 2A bądź pobrać ze strony: www.tbsbytom.pl (zakładka: „dokumenty do pobrania”); tel. 669-492-255. Termin składania wniosków upływa w dniu 23 LIPIEC 2021

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU"

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa