Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza

Zapraszamy do zapoznania się z
ogłoszonym powtórnym postępowaniem prowadzonym z zachowaniem
zasady konkurencyjności
poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
na realizację
robót budowlanych w ramach projektu pn.
Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza”.
Dotyczące części II oraz III
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów na częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych tj. : elewacji frontowych i oficyn: ceglanych, tynków, sztukaterii, tympanonów ,lukarn, attyk, gzymsów, bram wjazdowych, izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, okien strychowych - roboty nie stanowią prac termomodernizacyjnych, nawierzchni dachu z papy, schodów zewnętrznych, opasek i chodników przy budynkach, instalacji odgromowych, rur i kratek wentylacyjnych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów, przyłączy kanalizacji deszczowej, odpływów liniowych przy drzwiach, przełożenia instalacji na elewacji, oświetlenia elewacyjnego, daszków nad wejściami, klatek schodowych: sufitów, ścian, balustrad, schodów , wycieraczek systemowych, progów drzwiowych z płytek granitowych, pionów kanalizacyjnych, kominów, wykonanie zbiorników retencyjnych na wodę deszczową. Dodatkowo wykonanie szeregu robót termomodernizacyjnych.
Szczegółowe informacje wraz  załącznikami znajdą Państwo na stronie internetowej Lidera Projektu : www.zbm- tbs .pl
Podstrona projektu http://mickiewicza.zbm.bytom.pl/ zakładka „ Do pobrania

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa