Informacja o otwarciu postępowania przetargowego

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Postępowanie na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych dla projektu pn.: Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”.

Drugie postępowanie.

ZBM-TBS Sp. z o.o. w Bytomiu, jako Zamawiający, informuje, że zostało wszczęte postępowanie na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych na częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych:

1. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 15;

2. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 17-18-19-20;

3. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 21-22;

4. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 23;

5. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 30;

6. Wspólnota mieszkaniowa Kolonia Zgorzelec 36.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją w bazie konkurencyjności oraz na naszej stronie internetowej :

http://kolonia.zbm.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=103

Oferty należy składać do dnia 11.05.2022 do godz. 10.00.

Szczegóły postępowania i wymogi w zaproszeniu.

Bytom, 26.04.2022r.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa