Ogłoszenie wyników programu ,,Mieszkanie za remont"

l.p.

Adres lokalu

Telefon

Dane

wnioskodawcy

Liczba przyznanych punktów

1

Siemianowicka 76a/5

XXX-XXX-804

Bartłomiej S.

13

2

Siemianowicka 66/7

XXX-XXX-415

Piotr M.

 

5


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa