Odczyty wodomierzy

ZBM-TBS Sp. z o.o. informuje, że nie będzie przeprowadzać odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.

Wobec powyższego, prosimy o podanie w terminie do 31.12.2021 r. odczytów wodomierzy indywidulanych w lokalach:

  • drogą elektroniczną tj. wiadomością e-mail, SMS bądź MMS;
  • tradycyjnie wrzucając odczyt do skrzynki znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta. 

Warto aby w informacji, oprócz stanu wodomierzy podać jego numer fabryczny (lub wysłać zdjęcie wodomierzy).

Właścicieli oraz Najemców lokali ZBM-TBS posiadających konta w Internetowej Obsługi Kontrahenta zachęcamy do podawania odczytów on-line w menu „Liczniki”.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa