Mieszkanie za remont

ZBM-TBS rusza z programem Mieszkanie za remont

Program „Mieszkanie za remont" umożliwia wynajęcie w dobrej cenie mieszkania od ZBM-TBS Sp. z o.o. w zamian za przeprowadzenie remontu. Program skierowany jest dla osób o ograniczonych dochodach, szukających mieszkania z niskim czynszem w Bytomiu. Stawka czynszu w oferowanych mieszkaniach wynosi 9 zł za mkw., a czynsz płatny będzie po zakończeniu remontu.

Jak ubiegać się o mieszkanie za remont?

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nie można posiadać tytułu do lokalu mieszkalnego w Bytomiu. Po drugie - należy spełnić kryterium dochodowe. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw narzuca górny limit dochodu, jaki mogą uzyskiwać osoby korzystające z programu. Przykładowo - dla gospodarstwa jednoosobowego to obecnie dochód do 6206,90 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - dochód uzależniony jest od liczby domowników (szczegółowa tabela określająca kryteria dochodowe). Trzecim warunkiem jest deklaracja posiadania środków na przeprowadzenie remontu.

Kto ma pierwszeństwo?

Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie warunki formalne, a na jedno mieszkanie jest więcej chętnych, wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty.

- Tworząc punktację, pod uwagę bierzemy m.in.: liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe, kwestię posiadania dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności, deklarowany termin zakończenia remontu, wysokość zadeklarowanej partycypacji. Partycypacja jest w zasobach ZBM-TBS obowiązkowa, ale zdecydowaliśmy się obniżyć ją do zupełnego minimum, czyli 1% wartości odtworzeniowej lokalu. Trzeba zaznaczyć, że można uzyskać dodatkowe punkty za każdy dodatkowy zadeklarowany 1% partycypacji - mówi Andrzej Maciak - prezes ZBM-TBS Sp. z o.o.

Mieszkania wymagają wkładu finansowego, ale wnioskodawca otrzymuje gwarancję zawarcia stabilnej umowy najmu, na warunkach znacznie korzystniejszych od mieszkań oferowanych na rynku komercyjnym.

- Dodatkowym atutem jest atrakcyjna lokalizacja w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których wykonano termomodernizację. Program jest nowy, więc nie ma długiej listy oczekujących. Każda osoba spełniająca kryteria ma szansę otrzymać lokal do remontu - dodaje Andrzej Maciak.

Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać w Dziale Budownictwa Społecznego ZBM-TBS na I piętrze przy ul. Kolejowej 2A w Bytom lub pod nr tel. 32 281 20 81, 32 395 54 18, 661 342 255 (Piotr Michel), 669 492 255 (Roland Cynarski).

Dokumentacja:

https://bip.zbm.bytom.pl/zbm/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomos/19062,MIESZKANIE-ZA-REMONT.html


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa