INFORMACJA O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ

Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz wskaźnikach narzutów w 2020 roku na rynku budowlanym w województwie śląskim.

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa