Informacja dotycząca zasad obsługi klientów

Uprzejmie informujemy Naszych klientów, że od 01.03.2022 r. znosimy część obostrzeń związanych z COVID-19. Obsługa klientów wraca do "starego zwyczaju" tzn. odbywać się będzie we właściwych biurach Spółki w zależności od rodzaju załatwianej sprawy. Podczas wizyty należy zachować standard sanitarny w postaci maseczki zasłaniającej usta i nos, oraz zdezynfekować ręce po wejściu przy dozowniku płynu.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa