GPR- Przebudowa ulicy Dworcowej

W dniu 5 października 2020 roku o godzinie 17.00, w sali sesyjnej Urzędu Miasta, odbędzie się prezentacja projektu przebudowy ulicy Dworcowej, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, pod auspicjami prezydenta miasta.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa