Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo,

                ZBM-TBS   Sp.   z o. o.  działając   jako   zarządca    wspólnot   mieszkaniowych,   w   oparciu o   zdobyte    doświadczenie   z   poprzednich   lat   przy   realizacji    projektów   dofinansowanych z Funduszy Europejskich z zakresu rewitalizacji  (w ramach której zrealizowane zostały roboty termoizolacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu) oraz gospodarki odpadami (zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi), przygotowuje się do wzięcia udziału w kolejnych projektach w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, umożliwiającej pozyskanie z budżetu Komisji Europejskiej środków dla wspólnot mieszkaniowych , które będą przeznaczone, między innymi, na poprawę infrastruktury mieszkaniowej w regionie.

                Jednocześnie informujemy, że zgodnie z nową ustawą wdrożeniową zmieniły się zasady organizowania   partnerstwa,   zmienione  zostały   regulaminy   oraz  podstawy   prawne  udziału w projektach, itp., jednak  najważniejszym etapem  wstępnym jest przygotowanie dokumentacji technicznej określającej zakres planowanych zadań.

                Zwracamy uwagę, że rzeczowa realizacja projektów będzie możliwa dopiero po ogłoszeniu   Konkursu   przez   Urząd   Marszałkowski,   złożeniu   wniosku   o   dofinansowanie, a następnie podpisaniu Umowy o dofinansowanie, co może potrwać nawet 2 - 3 lata.

Od  momentu  złożenia  wniosku o dofinansowanie nie będzie możliwe wycofanie się z projektu. Będziemy się starali pomóc Państwu na każdym etapie realizacji, od przygotowania dokumentacji technicznej, przygotowania załączników niezbędnych do wniosku, do prowadzenia i rozliczenia całego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowane wspólnoty mieszkaniowe do  wypełnienia ankiety pozwalającej na określenie oczekiwań ze strony mieszkańców w tym zakresie oraz do współpracy.

ZAPRASZAMY  DO  WYPEŁNIENIA   ANKIETY
I  PRZESŁANIA  JEJ NA  ADRES kontakt@zbm-tbs.pl
do dnia 15.06.2023 r.

DO POBRANIA:  
1) Ankieta - wersja PDF 
2) Ankieta interaktywna w wersji PDF


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa