Aktualny wskaźnik odtworzeniowy 1m/2

aktualny wskaźnik odtworzeniowy 1m2 IV 2022- I Kwartał 2023 dla województwa śląskiego wskaźnik w wysokości 5.204,00 / m2

 


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa