80% OSZCZĘDNOŚCI. JAK ?

ZAPRASZAMY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE DO WSPÓŁPRACY W RANACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH - INICJATYWY ELENA, MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ NAWET 80% KOSZTÓW W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Celem ELENY jest wsparcie inwestycji związanych z termomodernizacją budynków i odnawialnymi źródłami energii zintegrowanymi z tymi budynkami. Wsparcie ma formę pomocy technicznej. ELENA pozwala zorganizować pomoc techniczną (audyty energetyczne).

W oparciu o środki z ELENY pracuje zespół konsultantów ds. energii, działających w każdym regionie Polski. Ich zadaniem jest wsparcie w procesie transformacji energetycznej. Patrząc z punktu widzenia inwestora, może on liczyć na audyt i ekspertyzy energetyczne potrzebne do przygotowania inwestycji.

Audyt energetyczny jest podstawą inwestycji, którą w kolejnym etapie można sfinansować, korzystając z kredytu. Kredyt można przeznaczyć na finansowanie wszelkich dostępnych w ramach programu inwestycji takich jak: termomodernizacja ścian zewnętrznych, dachu, stropów, wymiana okien na energooszczędne. Inwestycja musi dotyczyć budynku.

Dofinansowanie do dokumentacji technicznej ELENA

Oferujemy pomoc w pozyskaniu bezzwrotnej dotacji do wykonania dokumentacji technicznej koniecznej do przeprowadzenia termomodernizacji budynku.

Dokumentacja obejmuje:

- audyt energetyczny

- projekt techniczny

Wspólnota opłaca jedynie kwotę ryczałtową na wkład własny do projektu. Pozostała część jest finansowana z instrumentu ELENA realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020.
Celem programu jest m.in. wsparcie wspólnot mieszkaniowych w początkowej fazie przygotowywania inwestycji, w której konieczne jest m.in. rozpoznanie korzyści ekonomicznych wynikających z planowanej inwestycji.
Istnieje możliwość uzyskania kredytu na nowe inwestycje oraz inwestycje z premią termomodernizacyjną.
Dla kredytów już posiadanych możliwy jest refinansowanie kredytu na korzystniejszych warunkach w dla Wspólnoty.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ZBM - TBS Sp. z o.o.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa