Aktualny wskaźnik przeliczeniowy 1m/2

Wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m/2 pow. użytkowej budynków mieszkalnych dla woj. śląskiego i Miasta Katowice na II i III kwartał 2021r. wynosi:

  • dla województwa śląskiego 4.762,00 zł/m2 (obowiązujący dla Bytomia)
  • dla Miasta Katowice 5.348,00 zł/m2

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa