Witamy na stronie ZBM-TBS Bytom

Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, co daje komfort i bezpieczeństwo właścicielom.

Dzięki profesjonalnej kadrze prowadzi kompleksową obsługę wspólnot, między innymi w zakresie księgowości, obsługi prawnej oraz technicznej. Dysponuje Pogotowiem Awaryjnym świadczącym usługi w zakresie całodobowego usuwania zgłoszonych przez mieszkańców usterek.

Zadaniem Spółki jest również budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, remontowanie i modernizacja budynków mieszkalnych, działalność deweloperska.

Internetowa obsługa
kontrahenta

Siedem dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę

Pogotowie
awaryjne

32 281 88 00

Aktualności

7 grudnia 2021

Odczyty wodomierzy

ZBM-TBS Sp. z o.o. informuje, że nie będzie przeprowadzać odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.
Wobec powyższego, prosimy o podanie w terminie do 31.12.2021 r. odczytów wodomierzy indywidulanych w lokalach:

  • drogą elektroniczną tj. wiadomością e-mail, SMS bądź MMS;
  • tradycyjnie wrzucając odczyt do skrzynki znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta. 

Warto aby w informacji, oprócz stanu wodomierzy podać jego numer fabryczny (lub wysłać zdjęcie wodomierzy).

Właścicieli oraz Najemców lokali ZBM-TBS posiadających konta w Internetowej Obsługi Kontrahenta zachęcamy do podawania odczytów on-line w menu „Liczniki”.

Galeria


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa