Ogłoszenie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

"OFERUJEMY NAJEM NASTĘPUJĄCYCH LOKALI

MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH"

wymagane dokumenty:

Szczegółowe informacje można otrzymać w ZBM-TBS Spółka z o.o. w Bytomiu przy ul. Kolejowa 2A bądź pobrać ze strony: www.zbm-tbs.pl (zakładka: „do pobrania”); tel. 669-492-255. Termin składania wniosków upływa w dniu 22 października 2021r. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU"

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa