GPR – unijne dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji obecnie umożliwia Wspólnotom Mieszkaniowym ubieganie się o unijne dotacje na remonty.
W dniu 21 października 2019 roku zostały podpisane Umowy Partnerskie przez Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych, Gminę Bytom reprezentowaną przez Pana Prezydenta Mariusza Wołosza oraz Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o. – jako lidera projektu - reprezentowaną przez Pana Prezesa Jana A. Jamrozika.

galeria


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa